بازهم تنها تو خدایـــــا

     

   

خدایا ، تمام خنده های تلخ امروزم را می دهم تا خرده ای از آن گریه های شیرین کودکیم را پس بدهی.....

 

 

  

 خدایـــــــــــا!!!!

دخـلـَم با خرجـم نمیخواند

کم آورده ام .       .   .

صبری که داده بودی تمام شد..  . . . .

ولی دردم همچنان باقیست !!!

بدهکار قلبم شده ام ،

میدانم شرمنده ام نمیکنی؛

باز هم صبـــــــر میخواهم.........

   

 

     

/ 1 نظر / 18 بازدید
امیر

چه غمگین[ناراحت] به روزم و منتظر حضور گرمت[گل]