!!

 

   

آنان که "عوض" شدنشان بعید است، "عوضی" شدنشان قظعی است

/ 1 نظر / 20 بازدید
بی معرفت

سلام. ندانم روی سخنم با کیست! با خفته است یا بیدار؟ اگر با خفته است... خفته خفته را کی کند بیدار؟ و اگر با بیدار است بیدار در کار خویش بیدار است وانگهی نویستنده چه نویسد و چه کوید و چه خواهد؟ . اندکی قطره های چشمانم را روانه پاهایت می کنم تا بداینی که بر میگردی...