دل ریخته - موزیک وبلاگ

  

  روز پاییزی میلاد تو در یادم هست
        روز خاکستری سرد سفر یادت نیست
              ناله ی نا خوش از شاخه جدا ماندن من
در شب آخر پرواز خطر یادت نیست
       تلخی فاصله ها نیز به یادت ماندست
             نیزه بر باد نشسته ست و سپر یادت نیست

    یادم هست ..... یادت نیست ......

  

خواب روزانه اگر درخور تعبیر نبود
           پس چرا گشت شبانه در بدر یادت نیست
                       من به خط و خبری از تو قناعت کردم
قاصدک کاش نگویی که خبر یادت نیست

یادم هست ...... یادت نیست ......

  

عطش خشک تو بر ریگ بیابان ماسید
         کوزه ای دادمت ای تشنه مگر یادت نیست
                     تو که خود سوزی هر شب پره را میفهمی

باورم نیست که مرگ بال و پر یادت نیست
           تو به دلریختگان چشم نداری بی دل
                             آنچنان غرق غروبی که سحر یادت نیست

یادم هست ...... یادت نیست

                                                    " شهیار قنبری"

/ 3 نظر / 17 بازدید
سرو ناز شیراز

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت ، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد ، تعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت . [ماچ]