تو بگو...

 

 من و طعم تلخ خاطرات شیرین ورق نخورده با تو...

 

       نمی دانم داشته های امروزم را دوست بدارم

                               یا عاشقانه های نداشته ی دیروزم را .....

 

     تو بگــــو ؛

            می آیــی

                       یا.......

 

   بگذار در انتظار بی خبری آمدنت بمانم

                                                          تا شنیدن این " یا " ......

 

 

/ 0 نظر / 103 بازدید