گــــــریـــز

         

   

                  دیگر چه نامم ات

                        برای لحظه ای درنگ ات

                                            برای ثانیه ای نظاره ات

                                                                                   آهسته تر .  .  .    .

                سوسوی این چشمان را یارای نظاره ی گریزت بیش از این نیست

                         این دل را توان تپیدن بی هوای نفس هایت نیست

                       قدم از قدم برداشتنت خط تاریکی ست روی روزنه قلبم

                                                                       روزنه های خالی حضور تو....

                                یکی یکی تاریکی نبودت درگیرم می کند

          چه بی صدا فریاد رفتن سر می دهی
   ....

               بی خبر و بی خیال از این دل من

                                     که حتی بی حضورت

                                        سایه روشنایت را نیز مستانه می جوید 

                                    چه می دانی و چه می دانی

                                                              از حال زارم.  . .  .     

 _______________________________________________

                     

          
   جدیدا با موسیقی می نویسم

   کورسو احساسم دیگه با چیزی روشن نمیشه

   نشد اونی که باید.....

                         

                       

/ 1 نظر / 14 بازدید
امید

فقط آفرین همین...