به سبک 92

 

حتی دلم نمی خواد بنویسم
حتی دلم نمی خواد حرفی بزنم از حالم، از اونچه بهم گذشت و اونچه داره می گذره
ساده تر از همیشه دنیا واسم غریبه میشه
این روزا دنبال آرامشم و بس
هر چیزی فرعی که می گیرتش ازم و خط می زنم

سر آغاز امسال
یزد


و من
متفاوت تر از همیشه
بیخیـــــــــــــــــال

 

 

 

 

 

 

 / 0 نظر / 43 بازدید