گذشته های بی تکرار

 

 

 

                      به من برگردون اون روز رو ، که با تو زندگی خوب بود

                                                  به شوق دیدنت هر دم ، تو دل بدجوری آشوب بود

                                                                      به من برگردون اون روز رو ، شب و از بین ماه بردار

                                                                                                         یه کاری کن که برگرده ، گذشته های بی تکرار

                                                                                    که من جا مونده ام انگار ، تو اون روزها و لحظه ها

                                                               با این  "من"  آشنا نیستم ، من انگار مرده ام سال ها

                                  منو برگردون از گریه ، به خنده های بی وقفه

                وجودم یخ زده از غم ، غمت طوفانی از برفه

                                  به من برگردون احساسی ، که آرومم کنه بازهم

                                                        وگرنه من بدون تو ، با دلتنگی نمی سازم

                                                                  میام پیش تو که رفتی ، حالا که سرد و غمگینم

                                                                                 تو هم برگردون آغوشت ، که من محتاج تسکینم

                                                                 به من برگردون حسی که ، گرفتی از دلم ناگه

                                               دارم شک می کنم حتی ، ما باهم بوده ایم یا نه

                              یه کاری کن منه مرده ، دوباره زنده شم در تو

                                         عزیزم کار سختی نیست ، فقط یک لحظه پیدا شو

                                                                                  .      .    .                 . .   .

                   

                      

/ 1 نظر / 13 بازدید