نگـــــرانــــت میـــــــشم

 

              دستشو می گیری
                              نگرانت می شم
                                        دور میشی میری
                                                       نگرانت میشم...


                                                    دستتو میگیره
                                      دور میشه میره


                                               تو رو از دست دادن تــلـخ،نـــــــفـس گــــــیره..


                                                 دستام یخ کردن
                                          تو سرم آتیش
                        وقتی از هــم دوریـــم
               نگرانــــت میشه                                       هزار ساله که رفتی
                                           من هنوز پشت شیشه م
                                                      موهاتو باد برده
                                                             عطرش جا مونده پیشم
                                                        حال و روزم
                                          خوب و خوش نیست
                                  بــــی تـــــو نـا آرومــــم
                   به یادت که می افتم
          نگرانت میشم                         نگرانت میشم
                                 نازکی رنجوری
                                          توی ظاهر اما
                                                یاغی و مغروری
                                                        چشمات می خندن
                                                                      توی قاب چوبی
                                                                              نگرانت هستم
                                                                                    روبه راهی ؟ خوبی ؟

                         هزار ساله که رفتی
                   من هنوز پشت شیشه م
                         موهاتو باد برده
                   عطرش جا مونده پیشم
                              حال و روزم
                         خوب و خوش نیست
                             بی تو نا آرومم
                         به یادت که می افتم
                            نگرانت میشم


                                        بگو این بار به دلش پا بندی
                                                   توی عکس تازه ت باز هم می خندی...
               اون که پیشش هستی ، عشقم حالیش
                                              اگه باز عاشق شی، نگرانت میشه            

هــــزار سـاله که رفـــــتـی...

 

 

http://www.up.98ia.com/images/l5b2bwpwsty0py8s3gwz.jpg

 
/ 0 نظر / 76 بازدید