حلالیت!

 

پس فردا مسافرم...

میرم تهران...

5/22 نوبت دارم.... نوبت عمل جراحـــی...

شاید به هوش نیام...

شاید آخرین روزای زندگیم باشه...

شاید آخرین پستی باشه که می ذارم...

 

نمی دونم هفته ی دیگه همچین روزی کجام و چی شدم...

در هر حال هرکسی اینجا میاد که می شناسه من رو ، اگر خاطره ی بدی از من داره، یا ناراحتی یا هرچی... حلالـــــم کنه...

 

فعلا

                بــــــــــــدرود .    . .     .

/ 0 نظر / 20 بازدید