اولین جهش

امروز به جمع مشترکین Adsl پیوستم.

تنها اتفاقی که امروز رو نسبت به دیروز متفاوت کرد همین بود.
تکراری شدن روزهام داره رو به فزونی میذاره.
کاش زودتر تابستون تموم بشه و کلاس ها شروع    افسوس
                                                                  
/ 0 نظر / 4 بازدید