باور ناباوری هایم...خط تلخ

 

        فریــبانه ترین آغـــوش...!

                           ملموس ترین نگاه

               آهنگین ترین صدا

                                     حقیقی ترین حضور

                                                            جدی ترین وجود.......

                                      آغازی ترین روشنا

                                                 روشن ترین باور...

 

         شوخــــــی ترین احســــــاس...

                                      بــــــــی رحـــــــم ترین دروغ....

 

 

     این چنین است رسم دلباختگی هایت....

             آغاز و پایانش را تو سرودی.....

                                          بی شرمانه ترین ریا......

                              

    میانه اش را من بـــاختــــــــم.....

                                        صادقانه ترین حمـــــاقت....

                                                                               باور تـــــــو.   .  . ..

    

 

 

سخته گول زدن خودت و به زور خواستن اینکه یه دروغی رو که از آغازش می دونی ته اش چیه و چه فریبی پشتش خوابیده به خودت بقبولونی که راست... حقیقت....

نمی دونم شاید یه جور ترس

یه جور فرار از تنهایی

فرار از واقعیات

مث بچگی پناه به ذهنیات.... رویا سازی های ابلهانه...کودکانه

 

 

/ 2 نظر / 66 بازدید
دانیال...

......... و خاصیت عشق ، شاید همین باشد..... درود بر شما بانوی پائیز... [گل]...

بیدل

مبهم مینویسی[تعجب] این آهنگ جدیده خیلی قشنگه از شهرام شکوهیه؟