روزم....

 

 

دستانی که کمک می کنند ، مقدس تر از لب هایی هستند که دعا می کنند

" کوروش کبیر "

 

  روز پرستار مبارک   

 

 

    پ . ن :

       هیچ کی از من یادش نبود  مژه

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید