آرزوی من باش....

 

امشب می خوام فقط با تو حرف بزنم

می خوام آرزوهامو واست بگم...

می شنوی منو ؟

آرزوم اینه بهم نگاه کنی....

صدامو بشنوی...

آرزوم این دستم رو بگیری..

آرزوم اینه آرامشم باشی..

آرزوم اینه برات پاک باشم...

آرزوم اینه همیشه ی ابد توی ذهنم باشی...توی قلبم باشی...

آرزوم اینه ازم راضی باشی...

آرزوم اینه ازم نرنجیده باشی...

 

                                                               آرزوم اینه دوستـــــم داشته باشی...

 

خــــــــدای مهــــربون مــــن

 

 

 

/ 3 نظر / 53 بازدید

دوست دار به مولا