برای تو بود هرچه که بود...

 

نه چون سیـــه چشـــمان زیبا رویم

و

نه رسم لونـــدی و عشـــوه گری می دانم

تنها می دانم....

 

  جوانه ی احساسم زمانی می شکفد که ..    . ..

                                                  از دریـــچه ی چشــمان تــــو شنیده می شوم...

 

 

              آری

                          دروغ های عاشــقانه نمـــی دانــم......

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید