"هبوط در کویر " دکتر شریعتی

 

1)مردن بهتر است از زندگی کردن با شرکای بد رنگ، خفه شدن خوب تر است تا حرف زدن با مخاطب وراجی های صد تا یک غاز!!

 

 

2)حسد عشق ، عشق را نیز تباه می کند.

 

 

3) چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن!

 

 

4)بیشتر از همه وقت، دشوارتر از همه جا احساس می کنم در این «مثنوی» بزرگ طبیعت ، «مصراعی» نا تمامیم ، بودنمان انتظار یک «بیت» شدن !

 

 

5)در دردها دوست را خبر نکردن خود یک عشق ورزیدن است.تقیه درد زیباترین نمایش ایمان است، به محبت خلوصی می بخشد که سخت شیرین است.

 

 

6) هنگامی که راه سفر در پیش پاهای مشتاقی باز می شود ،بی همسفری سخت است.

 

 

7)"بودن من" بی مخاطب مانده است.من در این بهشت، همچون تو در انبوه آفریده های رنگارنگت تنهایم. تو قلب بیگانه را میشناسی که خود در سرزمین وجود بیگانه بوده ای! کسی را برایم بیافرین تا در او بیارامم.

 

 

8) اسراری هست که حرمتش در آن است که به هیچ فهمیدنی نیالاید.

 

 

9) سرمایه هر دلی حرف هایی است که برای نگفتن دارد

 

 

10)خدا دوست دار آشناست ، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت

 

/ 0 نظر / 30 بازدید