حق

 

  

 

من زنم

و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو!

دردآور است که من آزادنباشم تا تو به گناه نیفتی

قوس های بدنم بیشتر ازافکارم به چشمهایت می آیند

تاسف بار است که باید لباسهایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید