" تموم شدم " سیزدهمین خط خطی دلم

 

  تموم شدم... به همین سادگی...

      شکستن ، نبودن ، بودن و دیده نشدن ، سقوط از جایی که نبودی و فکر می کردی بودی...

       یا نه ، می دونستی  که نیستی و خواستی خودت رو گول بزنی که هستی...

         نمی دونم... هیچی نمی دونم... اطرافم خلاء مطلق شده...

                        با هر تنفس قسمتی از ریه م نکروزه میشه

 

       سقوط... .

                 سیاهی. ..

                             تاریکی...

                                        تنهایی. . .

                                                    خفگی. . . . .

                                                                 ترس.........

                                                                             نیستی.    .      .  . .

 

                      انزوا ،

                              سنگی ،

                                       سنگ شدن ،

                                                        تهی شدن ،

                                                                   بی حس شدن.. . . ..

 

تموم شدم.. .  بی اینکه شروع بشم. .. 

           

   سالاد کلمات ذهنم شد این... 

                             

                             

/ 1 نظر / 21 بازدید
مسعود

دلتنگی توش زیاد ادم غم میگیره البته غم هم عالمی دارد