عشق مرد از نگاه دکتر شریعتی

 

 


مرد ها در چار چوب عشق٬ به وسعت غیر قابل انکاری نا مردند!

برای اثبات کمال نا مردی آنان٬ تنها همین بس که در مقابل قلب ساده و فریب خورده ی یک زن ٬ احساس می کنند مردند.

تا وقتی که قلب زن عاشق نشده ٬ پست تر از یک سگ ولگرد٬ عاجز تر از یک فقیر و گداتر از همه ی گدایان سامره پوزه بر خاک و دست تمنا به پیشش گدایی میکنند.

اما وقتی که خیالشان از بابت قلب زن راحت شد ٬ به یک باره یادشان می افتد که خدا مردشان آفرید!!


و آنگاه کمال مردانگی را در نهایت نا مردی جست و جو میکنند...

 

 

 داشتم بین متن هایی که ذخیره کرده بودم می گشتم که چشمم افتاد به این متن دکتر.

گفتم آپش کنم.

 یه بهونه شد واسه آپ شدن و کمی حرف زدن.

این مدت نیومدم و  چیزی ننوشتم چون دیدم خیلی وقته خط خطی به ذهنم نرسیده

الان هم هنوز چیزی نتونستم بنویسم.

از فردا هم ترم جدید شروع میشه . نمی دونم شاید یه وبلاگ دیگه زدم و این مدت رو اختصاص دادم به

نوشتن خاطرات روزانه که تو بیمارستان پیش میاد و در طول ترم.

تا هم کمتر اینجا بیام هم فرصتی بشه تا بتونم باز بنویسم   لبخند

               خلاصه که فعلا خدانگهدار  بای بای

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید