داستان آدم

 

 

نامت چه بود؟ آدم

فرزندِ؟ مرا نه مادری نه پدری، بنویس اولین یتیم خلقت

محل تولد؟ بهشت پاک اینک

محل سکونت؟ زمین خاک

قدت؟ روزی چنان بلند که همسایه خدااینک به قدر سایه بختم به روی خاک

اعضاء خانواده؟ حوّای خوب و پاک،

قابیل خشمناک، هابیل زیر خاک

روز تولدت؟ روز جمعه، به گمانم روز عشق

رنگت؟ اینک فقط سیاه، ز شرم چنان گناه

چشمت؟ رنگی به رنگ بارش باران که ببارد ز آسمان

وزنت؟ نه آنچنان سبک که پرم در هوای دوست

نه آنچنان وزین که نشینم به روی خاک

جنسیت ؟نیمی مرا ز خاک، نیمی دگر خدا

شغلت؟ در کار کشت امیدمشاکی تو؟ خدا

نام وکیل؟ آن هم خدا

جرمت؟ یک سیب از درخت وسوسه

تنها همین؟ همین

حکمت؟ تبعید در زمین

همدست در گناه؟ حوّای آشنا

ترسیده ای؟ کمی

ز چه؟ که شوم اسیر خاک

آیا کسی به ملاقاتت آمده؟ بلی

که؟ گاهی فقط خدادلتنگ گشته‌ای؟ زیاد

برای که؟ تنها خدا

آورده‌ای سند؟ بلی

چه؟ دو قطره اشک

داری تو ضامنی؟ بلی

چه کسی؟ تنها کسم خدا

در آخرین دفاع؟ می‌خوانمش چنان که اجابت کند دعامی‌خوانمش چنان که اجابت کند دعا... 

                      

           

/ 5 نظر / 17 بازدید
عمو صوفی

سلام زیبا بود بدیع کوتاه و گویا سبز باشی

یاسین

********** آپم ومنتظرحضور قشنگت* ********* [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [گل]★★★[گل] زیـــــر آســــــمان [گل]★★★[گل] ★★★ [یاسین] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]--------

یاسین

********** آپم ومنتظرحضور قشنگت* ********* [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [گل]★★★[گل] زیـــــر آســــــمان [گل]★★★[گل] ★★★ [یاسین] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]--------

یاسین

********** آپم ومنتظرحضور قشنگت* ********* [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [گل]★★★[گل] زیـــــر آســــــمان [گل]★★★[گل] ★★★ [یاسین] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]-------- *♥*♥*♥* --------[قلب] [قلب]--------

شهریار

سلام وبلاگه خیلی خوبی داری/جدا خسته نباشی