موسیقی روح - هجدهمین خط خطی

 

 

  صدای موسیقی .. باز مستم می کنه. . .

 

  _

            پنجره رو باز کن  ...

                    چشم هاتو میزنه این خورشید عالم تاب ؟!

                                 اشکالی نداره .. بذار دلت رو روشن کنه..

                                                                  چشم دل . . . خونه دل . ..

 

=

       دل . .

              تاریک تر از اونیه که . .....

 

_

  نه      نه             نه

                            یه نقطه روشن می بینم.. از همون جا خورشید رو مهمون کن

 

=

    مهمون . . .

                      دل من ...

                                  روشنا.   .      .

 

_

   تو

          مهربونی .

                         پاکی    .

 

=

             حرف  .   .  حرف..   . فقط حرف      .    .

 

_

      نا امیدی

 

            پنجره رو باز می کنم ؛  بوی تازگی و سبزی

                           بوی عید   .    .    .

               کاش دلمم  بوی عید رو بگیره . . .

 

                          پر از پوچی ام

                                      هیچ کس رو نمی شناسم

                                                                     حتی خودم رو

                                                                                    خودم. .    .

 

   عجیب میبرت این موسیقی به اون دور دورا

                  تلفیق ویولن با ضربان قلبت . . .    دیوونت می کنه

 

        خاطره هات رو چنگ میزنه

                         روحت رو نوازش می کنه  .   .  . .

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید