نگاهی در سکوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 21 بازدید
علی دیوونه

با زندگی باید ساخت تا بشه بسازیش وقتی چیزی رو میخوای بسازی اول باید روشه ساخت رو یاد بگیری بعد شروع به ساختنش کنی

یاسین

سلام آپ نازی گذاشتین...........[گل]

یاسین

______آپم__________________________________ $$$$$$ _____________آپم_____________ $$$$$$$ ________________________ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____________آپم_________ $$$$$$$$$$$$$$$$$$ ____________________ $$$$$$$$$$$$$$$ __________ آپم _________ $$$$$$$$$$$$$ _________________ $$$$$$$$$$$$ ________ آپم ________ $$$$$$$$$$ _______________ $$$$$$$$$ ______ آپم ________ $$$$$$$$ _____________ $$$$$$$$ ______ آپم ______ $$$$$$$ ___________ $$$$$$$ ______ آپم _____ $$$$$$ __________ $$$$$$ _____ آپم _____ $$$$$ _________ $$$$$ ____ آپم _____ $$$$ ________ $$$$ ________ $$$$ ___ آپم _____ $$$ ________ $$$ ___ آپم ______ $$ ___ $$$$$$$$$$$$$$$ _____ $$$$$$$$$$$$ ______ $$$$$$$$$ _____ $$$$$$$$$$$$ ____ $$$$$$$$$$$$$$ ___ $$$$$$$$$$$$$$$$$ _________ $$$$ __________ $$$ ___________ $

هستی

کثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااافت[نیشخند]