# آفرینش_زیبایی

بانو - Part 1

                                  چقدر دزدیدنِ نگاه                                                   از چشمانِ تو                                                                  لذت بخش است.. .                            گویی                                   تیله ای                                         از چشمم به دلم می اُفتد. . .             بانو!                با مَردی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 19 بازدید