# خط_خطی_های_دلم

بی هوا زیستن ام آرزوست - خط خطیه خاکستری

                      من بی رنگ ترین هوای این حوالی                                       سرشارم از خاکستری های بی تنفسی             که خود نمی توان خود را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

خفقان "پنجمین خط خطی دلم"

             می نویسم                   فریاد می زنم همه دردهایم را                          کو چشمی که بخواند                                        نگاهی که دریایی شود.. .                                                                                   نیستی                                                                      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید