# خط_خطی_های_دلم

" آغازم کن" پانزدهمین خط خطی دلم

                                 چیزی بگو ،                                      حتی یک کلام                                            حتی یک نقطه .                                                       حتی یک.. .                                                              فقط حضورت را به رخ تنهائیم بکش                                                       سنگینی قدم های سکوتت تکیده ترم می کند                                                    جاری شو در من                                              بگذار ببینمت                                     بار دیگر آشتی ام بده با زندگی                                           مفهوم خوشبختی را برایم تداعی کن                                                 لبخند خدا باش که به من رخ نموده                                                     دست باد باش که نوازش کند گیسوان مرا                                                 دیوانه ام کن                                                     پریشان خودت                    رج به رج بباف فرش دلم را با تاری از عشق و پودی از طنین جان نوازت                                                          و این چنین آغاز مرا بساز    
/ 0 نظر / 15 بازدید

" قاصدک " چهاردهمین خط خطی دلم

       صدای گنگی درون و آرامشم را ، با ناخن های سکوتش به تشنج وا می دارد..      دل ، در قفس سینه دیوانه وار می کوبد ،                                                      می جنگد با این زندان ،                                                                                   با این درد نا آشنا .. .        خسته از تکاپو                 در انتظار دستی برای رامش و ایستادن از زدن.. .                                                                              برای پرواز. ..                                                                                               برای عروج . .                                     دلتنگ برای بی کرانگی.. . .             قاصدک دلم این بار خوش خبر نبود.. . . .                                                      این بار لبخند نمی زد..                                                                این بار قطرات شبنم را همراه خود داشت گرد و غبار دیاری غریب و آشنا را داشت ..                    می گریست ،                                       می سوزاند جان را ...                                                                    قاصدک. . . ..     ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

" گرگ و میش " یازدهمین خط خطی دلم

                                                     دوباره تیرگی و تاریکی                       دوباره سردرگمی همیشگی        تلنگر حقارت            نجوای شکایت                                           از نیستی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید