# فرمایش_بزرگان

هیچ کس با من در این دنیا نبود ، جز خدای من ، خدای من

                            خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان                 اما به قدر فهم تو کوچک می شود                             و به قدر نیاز تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

آسمان زندگی

        ماه را هدف قرار بده تا اگر هم به خطا رفتی ،جایی میان ستارگان سر در آوری                                                                                                     (Brown)                                                                                            
/ 1 نظر / 23 بازدید