# فرمایش_بزرگان

هیچ کس با من در این دنیا نبود ، جز خدای من ، خدای من

                            خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان                 اما به قدر فهم تو کوچک می شود                             و به قدر نیاز تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

راه یا چاه ..

                                 با شیطان هم داستان شدم ، تا در برابر هیچ انسانی سر تسلیم فرو نیاورم                                                                            "دکتر علی شریعتی"
/ 2 نظر / 18 بازدید