# فرمایش_بزرگان

هیچ کس با من در این دنیا نبود ، جز خدای من ، خدای من

                            خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان                 اما به قدر فهم تو کوچک می شود                             و به قدر نیاز تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

خوشبخت

  ما همیشه دیگران را بیش از آن حدی که خوشبخت اند ، خوشبخت تصور می کنیم                                                                                                                                                                "کیکاووس"
/ 1 نظر / 4 بازدید