"لی لی روزگار " دوازدهمین خط خطی دلم

 

حتی کلام هم در برابرت عاجزند از جاری شدن
می ربایی
   می بری با خود همه تار و پود سخن را
           بی اختیار سکوت پیشه می کنم...
                            سکوتی به بلندای بغض فروخورده ام
بغض های هر روزه ام
هر ثانیه
         هر لحظه که تاریکی این دنیا چیره شود بر من
     بغض می کنم
نمی گریم

                بیزار می شوم از خود
                     از نیستی ام
               از گم کردن چیستی ام

بی هیچ تکاپویی لحظات عمر می گذرند
و من
   ساکن
        مات و مبهوت بازی روزگار
                           لی لی روزگار بر صفحه خط خطی شده دلم

                                                                            سکوت می کنم در برابرت

                                                                        کلماتم عاجزند در مقابلت...

 
         چیستی
            کیستی تو که این چنین آشناست کلامت
               آشنایی دور
                   از دیاری ناشناس
                        که دل شناسد
                              نه دیدار.. . .

/ 2 نظر / 15 بازدید
هستی

شک ندارم خودت نوشتیش.خیلی خوشکله[ماچ][لبخند]

علی دیوونه

مرسی که وبلاگ منو خوندین خط خطی های دلتو خوندم خیلی قشنگ بود ببخشید اگه دیر سر زدم